Kronoberg

Låg ersättning för poliser med hund

Många av polisens hundförare är missnöjda med ersättningen som utgår för att ha tjänstehund. Hundförarna tycker att ersättningen är för låg i förhållande till de faktiska kostnaderna.

– Det är ju kostnader för foder, slitage på bostad och bil, extra städning och sedan måste vi ha speciella bilar för att kunna transportera hundarna till arbetsplatsen, säger Jan Bernhard som är chef för hundenheten vid Kronobergspolisen. Ersättningen har legat stilla på en allt för låg nivå. Priset på de bättre hundfodren har ökat med upp till 25 procent de senaste åren.

Idag ligger ersättningen på 1955 kronor. Jan Bernhard tycker det vore bättre med en ersättning som justeras i takt med att foder och andra omkostnader stiger i pris. Frågan drivs nu av polisfacket, som i en enkät visat att 65 % av hundförarna i landet är missnöjda med villkoren.

I Kronoberg finns idag nio hundförare. Polisfacket är oroligt för att hundförare i landet ska söka andra arbetsuppgifter eftersom ersättningen för att hålla tjänstehunden är så låg. Men Jan Bernhard tänker inte sluta.

– Det har aldrig fallit mig in. Det är väl min tokiga kärlek för hundar och möjligheten att kunna jobba med hunden som gör att jag inte kan tänka mig att sluta, trots att det kostar.

Sara Bäckmo
sara.backmo@sr.se