Växjö/Ljungby

Patienter smittas via smutsiga händer

Av de patienter som vårdas på sjukhus i Kronobergs län får var tionde en infektion orsakad av vården. Näst efter Stockholm, Västerbotten och Uppland ligger Landstinget Kronoberg därmed sämst till i statistiken för så kallade vårdrelaterade infektioner. Det visar färsk statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Lars Ekholm, som är biträdande länssjukvårdsdirektör, är besviken över de nya siffrorna.

– De var sämre än förväntat och det känns inte bra men vi ska genast göra en handlingsplan för att komma till rätta med siffrorna, säger han.

Smittar via händerna
Det handlar om vårdpersonalens hygien. Om att sprita händerna oftare, att inte bära ringar och armband och att alltid bära kortärmat, allt för att inte föra över bakterier till patienterna.

Infektionerna, som alltså drabbar var tionde patient inlagd på sjukhus i Kronoberg, ges nämligen oftast via vårdpersonalens händer.

Den vanligaste vårdrelaterade infektionen är urinvägsinfektion. På delad andraplats kommer sårinfektioner och lunginflammation.

Tar siffrorna på allvar
Lars Ekholm säger att jämförande statistik ibland blir missvisande eftersom Kronobergs län är så litet och att ökningen kan bero på att infektionerna råkade vara ovanligt många just vid mättillfället.

– Men vi tar absolut siffrorna på allvar, säger Lars Ekholm. Vi har under våren jobbat med en rad åtgärder såväl när det gäller hygien, klädsel och katetervård. Vi har gjort stora utbildningsinsatser, men det har alltså inte lett till förväntat resultat.

Helena Strömblad
helena.stromblad@sr.se