KRONOBERG

Södra höjer priset på massa

Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa med 30 dollar per ton. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2010. Höjningen beror på att lagren fortsätter att ligga på en låg nivå samtidigt som det är stark efterfrågan.