Växjö

Miljardinvestering av värmepanna

För att öka elproduktionen och samtidigt minska beroendet och användningen av olja planerar Växjö energiverk att investera 800 miljoner i en ny fliseldad värmepanna.

– Pengamässigt är det här den största investeringen som Växjö kommun har gjort någonsin, berättar Lars Ehrlén på Växjö Energi AB.

Ett av skälen till varför man vill bygga ut kapaciteten med en ny panna är att den nuvarande anläggningen inte räcker till när temperaturen sjunker under plus två grader.

– Vår kapacitet att försörja Växjöborna med biobränslebaserad fjärrvärme räcker bara till plus två grader. Är det kallare under en period måste vi gå in och spetsa med olja. Och med tanke på miljöutvecklingen så måste vi göra något nu, för i takt med att Växjö expanderar måste vi elda mer med olja, säger Lars Ehrlén.

Oklart med placering
Det finns plats för den planerade värmepannan intill den nuvarande verksamheten i Sandviksverken vid sjön Trummen. Men det finns också krafter som arbetar för att få bort energiverket från den nuvarande platsen. Ett av motiven för det är få bort långtradarna från tätorten. 9 000 långtradare transporterar skogsflis till fjärrvärmeverket årligen.

Väljer man en ny plats ökar investeringen för den nya pannan från knappt 800 miljoner till en miljard kronor. Det skulle också innebära ett första steg i en total utflyttning av energiproduktionen från Växjö tätort.

Kan bli samarbete med Alvesta
Ett flyttalternativ är intill Kalmarjärnvägen, tre kilometer sydost om den nuvarande platsen. Där skulle man kunna föra över en del av transporterna till järnväg. Det andra flyttalternativet är att komma närmare Alvesta, i Häringetorp väster om Växjö.

– Vi har en pågående diskussion med Alvesta om att bygga en ledning mellan våra fjärrvärmesystem. Det är ju givetvis också en ekonomisk fråga som måste löna sig. Men finns det ekonomiska förutsättningar så är det mycket sannolikt att den blir av. Då ligger ju en panna vid Häringetorp ganska bra till längs en sådan ledning, säger Lars Ehrlén på VEAB.

Han hoppas få den nya pannan i drift till 2013. För det att göra det möjligt krävs att Växjö kommunfullmäktige 2011 fattar beslut om investeringen.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se