Kronoberg

Växjös befolkning har växt i 40 år

Växjö kommun fortsätter att öka befolkningsmässigt. Det visar statistik från SCB. Växjö är också en av de kommuner i landet som haft en obruten befolkningsökning i över 40 år enligt SCB.

Jämfört över de senaste sju åren har Växjö ökat med nästan 7 000 invånare till nära 82 000 invånare.

Sett över samma 7-årsperiod har också Ljungby och Älmhult ökat antalet invånare. Och det har de gjort med drygt 400 respektive drygt 100 personer. Men Ljungby har en mindre minskning om man tittar på enbart 2009.  

Den stora förloraren över de sju åren är Tingsryds kommun som minskat med nära 800 invånare. Och Tingsryd fortsätter att minska också under 2009.

I Uppvidinge kommun minskade befolkningen med nära 300 personer under samma 7-årsperiod.

Lessebo kommun har en totalminskning på nära 100 personer under de senaste sju åren, men den trenden har vänt under 2009. Då hade nästan hela minskningen tagits igen genom en ökning på 80 invånare.

Också Alvesta och Markaryds kommuner minskar något, sett över hela perioden.

Befolkningen i hela Kronobergs län har sedan 2002 ökat med omkring 6 000 personer till 183 000.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se