Finanskrisen

Stora löneökningar i kristider

När den ekonomiska krisen i Sverige var som värst i fjol var löneökningarna de högsta sedan 1998. Under krisåret 2009 steg de svenska reallönerna i snitt med 3,7 procent. Det visar nya preliminära siffror från Medlingsinstitutet.

Det är den högsta löneökningen på under 2000-talet. Reallönerna är den faktiska löneökningen justerat för inflationen. Men den osedvanligt gynnsamma utvecklingen har förstås bara kommit de till som dels har jobbet kvar och som har haft rörliga bolåneräntor.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se