Kronoberg

Positivt om vårdcentraler i länet

Vårdcentralerna i Kronobergs län är bra på att ta hand om sina patienter. Det visar en landsomfattande studie från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Av de 19 landsting som är med i undersökningen hamnar Kronoberg på fjärde plats.

Alla Kronobergs vårdcentraler, både landstingets och de privata, får gott betyg när patienterna får säga sitt.
– Mycket bra bemötande tycker jag. De tar sig tid, säger Jeanette Gyding om Hovshaga vårdcentral i Växjö.

– De är vänliga och försöker göra sitt bästa, säger Rikard Lindgren. Det enda som jag inte är riktigt nöjd med är ”stafettläkarna”. För dem får man förklara en gång till. Det skulle vara skönt om man hade en familjeläkare, som det var förr. Det är något som de skulle kunna jobba på.

Patientens perspektiv
Det här är första gången som landets vårdcentraler jämförs ur patientperspektiv. Frågorna som patienterna har fått svara på handlar bland annat om hur man blivit bemött på vårdcentralen, hur bra man förstått vad läkaren sagt och hur länge man fått vänta.

Kalmar och Hallands län ligger i topp när patienterna tycker till om vårdcentralerna. Primärvården i Kronobergs län hamnar på fjärde plats av alla utom Stockholms län, som inte är med i SKL:s patientenkät.

Något att vara stolt över tycker Lena Karlsson, centerpartistiskt landstingsråd.

– Det visar ju att kronobergarna är mer nöjda än folk i allmänhet i vårt land.

Men det måste väl finnas saker att förbättra?
– Inget är ju så bra att det inte kan bli bättre. Det finns ju förbättringsområden. Exempelvis så ska man som patient alltid bli upplyst om varför man sitter väntar på att få komma till sin läkare när väntetiden går över tiden, säger Lena Karlsson.

Om du vill se var din vårdcentral hamnar i rankingen kan du gå in på eller besöka .

Helena Strömblad
helena.stromblad@sr.se