Dyrt med snö för kommunerna

Det kraftiga snöandet tär hårt på kommunernas ekonomi. Flera av länets kommuner räknar med att mer pengar behövs för snöröjningen, något som kan gå ut över annan verksamhet.

Budgeten för att röja snö, som är på över 12 miljoner för hela Växjö kommunen, kommer att överskridas.
- Vi får kanske begära mer pengar i tilläggsbudgeten, säger Christer Wånehed som är ansvarig för snöröjningen i Växjö kommun.

Allt talar också för att Tingsryds kommun kommer att överskrida budgeten, det säger Ola Karlsson gatuingenjör:
- Vi har inte har koll på det ekonomiska läget än, men vi tror att vi kommer att överskrida budgeten.

Marie Louise Svensson- Wickström är gatu- och parkchef i Ljungby kommun:
- Det är ett ansträngt läge med mycket snö så merparten av pengarna är förbrukade.  

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se