Alvesta

Bättre Alvestaekonomi än väntat

Det preliminära bokslutet för Alvesta kommun ser bättre ut än väntat. Kommunen visar ett överskott på 31 miljoner kronor.

Främst beror det på engångsposter som kommunen inte har kunnat påverka exempelvis tillskott av statsbidrag.

Men man har också sparat in en del på den kommunala verksamheten, och minskat antalet anställda med 50 tjänster.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se