Växjö

Många hinder för privat byggande

I Växjö byggs det ytterst få hyresrätter tycker branchorganisationen Fastighetsägarna Syd, och nu vill de skapa debatt kring ämnet.

– Växjö kommuns invånarantal växer med cirka 1 000 invånare i åtta till tio år framåt. Och det byggs knappt någonting, säger Stefan Lidvall, vd för Fastighetsägarna Syd. Stefan Lindvall menar att det finns alldeles för många hinder i vägen för att det ska löna sig för privata fastighetsägare att bygga hyresrätter idag.

Och efter en undersökning som Fastighetsägarna Syd låtit göra så framgår det tydligt vilka problemen är - höga byggnadskostnader och tillgänglighetskravet är bara två av dem.

– Ett annat stort hinder är hyressättningssystemet och ett tredje är att det är svår att få finansiering, förklarar Stefan Lindvall som fortsätter att rabbla upp problem.

– Parkeringsnormen för nyproduktion är ännu ett hinder, men återigen när det gäller nyproduktionen så är det den höga byggnadskostnaden.

Måste inte de här kraven finnas för att det ska bli dugliga hyresrätter?

– Jo, det kan man verkligen säga. Vi värnar om att alla ska ha lika stor rätt att bo på femte våningen i ett hus, även om det krävs hiss. Men då kommer inte den vindsvåningen att byggas.

För det första är målet att få igång en öppen debatt mellan fastighetsmarknadens parter och en öppen debatt med kommunala tjänstemän och politiker i Växjö.

– Det tänker vi se till att det blir också, avslutar Stefan Lindvall.

Malin Ulfhager
malin.ulfhager@sr.se