Rådjur dör av matbrist

Närmare var tredje rådjur riskerar att dö på grund av den hårda vintern. Det säger forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Ungefär 15 rådjur sedan januari och till dags datum har vi avlivat, säger Bengt Carlsson som arbetar med jaktfrågor i Jönköpings kommun.

Hur har de rådjuren varit?

- Utmärglade, nästan livlösa, säger Bengt Carlsson.

På en åker strax utanför Jönköping ligger ensilage utspridd för att hjälpa rådjuren att överleva vintern. För det är inte bara vi som har svårt att ta oss fram i den meterdjupa snön. Rådjuren har det just nu extremt tufft. Den senaste tiden har skyddsjägare haft fullt upp.

– Magra, precis nästan livlösa, det är bara att gå fram till dem och de reagerar inte, säger Bengt Carlsson.

Ännu värre om det blir skare
Inte nog med att rådjuren har svår att ta sig fram i markerna just nu, mycket av det de normalt äter göms under det tjocka täcket av snö. Skulle det dessutom bli skare framöver så blir det ännu besvärligare. Då tror Håkan Sand som är docent i ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, att betydligt fler dör.

För att hjälpa rådjuren att klara vintern så är det just nu många som lägger ut mat i skogarna. Stödutfodringen lär rädda livet på många rådjur. Rådjur äter gärna frukt, morötter och ensilage. Däremot ska man inte ge dem torrt hör eftersom det gör att magarna svullnar upp.

Men effekterna av vintern kommer bestå även när snön har smält.

– De som klarar vintern kommer ut i betydligt sämre kondition och där kan det bli en högre dödlighet bland de killingar som föds under våren därför att getterna inte kan tillföra så mycket energi som de hade kunnat gjort efter en mild vinter, säger Håkan Sand.

Älgar klarar sig bättre
Älgarna däremot klarar vintern betydligt bättre än vad rådjuren gör. Genom sina långa ben har de lätt att ta sig fram i den djupa snön och det finns också djur som gynnas av den stränga vintern.

– Det är lodjuren som lever på rådjur och får mycket lättare att skaffa sig föda, säger Håkan Sand.

David Svanberg
 david.svanberg@sr.se