Älmhult

Mörkrädd 91-åring nekas särskilt boende

Den 91-årig kvinnan bor ensam i ett hus på landet i Älmhults kommun. Hon är rädd för mörkret och vintern. Trots det får hon inte rätt att flytta till särskilt boende.

Älmhults kommun anser inte att kvinnans ålder och rädsla är tillräckliga skäl för att kvinnan ska få särskilt boende.

Länsrätten gav den 91-åriga kvinnan rätt mot kommunen, men nu har nästa instans, Kammarrätten, upphävt länsrättens dom och ger alltså Älmhults kommun rätt att vägra kvinnan särskilt boende.

Kammarrätten anser, till skillnad från länsrätten, att kvinnans ålder och rädsla för mörkret och vintern inte räcker som skäl för att ge henne plats på särskilt boende. Därmed ger kammarrätten kommunen rätt i målet. Dessutom anser rätten att kvinnan har för mycket kontakt med sina anhöriga för att ges rätt till boende på grund av "social isolering".

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se