Kronoberg

Länets polis dåligt exempel?

Det gick inget vidare för polisen i länet förra året. Åtminstone inte om man ska tro Rikspolisstyrelsens årsredovisning, där länspolismyndigheten i Kronoberg återkommer som ett dåligt exempel.

Från att tidigare många gånger lyfts fram som ett gott exempel, så tycks polisens verksamhet i länet ha backat rejält under förra året.

Produktiviteten minskade, antalet ärenden som lämnas över till åklagare minskade och det enda som enligt rapporten tycks öka, är antalet öppnade fall som är äldre än sex månader.

Många nya poliser
Men enligt länspolismästare Anders Kjaersgaard så är siffrorna för länet inte så alarmerande som de vid en första anblick ser ut. Att produktiviteten minskade förra året har enligt honom att göra med en annan minskning, och en högst välkommen sådan.

– På bara ett par år har vi gått från att ha en av de högsta medelåldrarna i landet till att ha den lägsta, och det vi inte har lyckats med är kompentensöverföringen.

Bra resultat på vissa områden
Och trots den till synes dystra årsredovisningen så är det enligt Kjaersgaard inte någon kris, och även om man har backat i resultat, så är man nationellt sett i mångt och mycket fortfarande på en god nivå.

– Vi gör ett dåligt resultat på tillgreppssidan, men också ett väldigt bra resultat på våldssidan.

Niklas Skeppar
niklas.skeppar@sr.se