Markaryd

Markaryd får rätt om Bolmentunneln

Nu ger Miljödomstolen Markaryds kommun rätt i ett ärende om Bolmentunneln som förser delar av Skåne med dricksvatten från sjön Bolmen. Kommunen hävdar att tunneln inte är tät och att det hamnar grundvatten i tunneln.

Och nu konstaterar alltså Miljödomstolen att tunneln påverkar grundvattennivån eftersom det läcker in vatten. 

Eftersom läckaget är så stort som det är, måste Länsstyrelsen utreda om tillstånd för att företaget som äger tunneln ska få ta grundvatten av kommunen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se