Södra vill starta massabruk i Sydfrika

Södra Cell ska tillsammans med sin sydafrikanska samarbetspartner, skogsägarföreningen NCT Forestry, göra en förstudie av förutsättningarna för ett massabruk vid Richards Bay i Sydafrika.
Det eventuella massabruket ska ha en kapacitet på 300 000 ton och kommer att stå klart tidigast 2007. Underlag för beslut ska presenteras för styrelserna i december 2005.