Fritt fram att säga upp prästen Sandahl

Nu kan Kalmar pastorat säga upp prästen och kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl, som bor utanför Moheda.
Domkapitlet har prövat uppsägningen, men säger sig inte ha med saken att göra. Anledningen är de anställningsregler som började gälla för fyra år sedan, där pastoraten är arbetsgivare - om det inte handlar om trosfrågor. Och i det här fallet anser både Kalmar pastorat och domkapitlet att Dag Sandahls över tre år långa sjukskrivning utan rehabilitering är grunden till uppsägningen. Vi väntar på en kommentar från Dag Sandahl.