Prästen Dag Sandahl har fått sparken

En av Sveriges mest kända kvinnopräst-motståndare, Dag Sandahl från Moheda i Kronobergs län, har fått sparken från sin tjänst som komminister i Kalmar pastorat. Det beslutade Kalmar kyrkliga samfällighet på tisdagen.
Den formella anledningen är att Dag Sandahl, trots drygt tre års sjukskrivning inte kan rehabiliteras i tillräcklig utsträckning, och inte heller kan omplaceras. Men Sandahl är av en helt annan uppfattning. Han hävdar att han sägs upp på grund av att han har en avvikande inställning i flera trosfrågor, bland annat när det gäller kvinnliga präster.