Nya protester mot moskébygget på Dalbo

Fyra grannar till det planerade moskébygget på Dalbo i Växjö vänder sig nu till regeringen för att stoppa bygget.
Grannarna anser bland annat att trafiksituationen försämras rejält om moskén byggs där och att moskén skulle ta en för stor plats i det tätbebyggda området. Ett par av grannarna tror också att moskén skulle innebära en ökad segregation. Enligt Olof Bernstone, chefsjurist på länsstyrelsen, kommer det att ta mellan 3 och 6 månader innan regeringen sagt sitt om moskébygget i Växjö.