Par överklagar beslut om djurhållning

Ett par på landsbygden i Lessebo kommun överklagar nu kommunens beslut om djurhållning.
Enligt kommunen har hönor hållits i felaktiga burar, och en ko med kalv har hållits i en ladugård full med skräp och i så dåligt skick att djur som vistas i den utsätts för skaderisk. Hönorna ska enligt kommunens beslut släppas lösa från burarna och nötkreaturen får inte längre finnas på fastigheten. Det blir nu länsstyrelsen som avgör frågan.