Ny utbildning för yrkeschaufförer startar i länet

I februari startar Länsarbetsnämnden i Kronoberg en utbildning till yrkesförare.
Det är transportbranschen som självt tagit initiativet eftersom man anser att det finns för få utbildade chaufförer. Utbildningen har tagits fram tillsammans med åkerier och eleverna ska få göra praktik på företag i länet. Carina Brandstedt på länsarbetsnämnden säger att eftersom branschen varit med och utformat utbildningen ökar det möjligheterna för de studerande att få arbete efter avslutad utbildning.