Protester mot Rönnö som naturreservat

Länsstyrelsen har fått in flera överklaganden efter beslutet att göra området Rönnö till naturreservat. Rönnö omfattar 440 hektar våtmark och skog i Ljungby och Markaryds kommuner, vid gränsen till Halland.
Enligt länsstyrelsen är området variationsrikt med ett antal hotade arter och ett rikt fågelliv. Men företrädaren för en jaktklubb, som har överklagat beslutet, menar att länsstyrelsens beskrivning av området är felaktig och förskönande, och att det ligger så långt ifrån större samhällen, att det som naturreservat ändå inte kommer att besökas av särskilt många. Flera av de som överklagat länsstyrelsens beslut hävdar att markägarna i området skulle drabbas hårt om Rönnö blev naturreservat.