Ökade läkemedelskostnader för landstinget

Landstinget Kronobergs kostnader för läkemedel fortsätter att öka.
Förra året kostade våra mediciner landstinget ungefär 450 miljoner kronor, och det är 3 procent mer än under 2002. Landstinget Kronoberg har i många år legat bland de landsting i landet som har den allra högsta kostnaden för läkemedel. Men enligt Läkemedelskommitténs ordförande Karl-Axel Svensson har vårt landsting, trots ökningen det senaste året, nu hamnat strax under riksgenomsnittet när det gäller den totala kostnaden för mediciner per invånare.