Nypremiär för Dackeskolan

På fredagen invigdes Dackeskolans nya lokaler efter ett omfattande om- och tillbyggnadsarbete som pågått i ett år och åtta månader.
Ombyggnaden har främst gällt lokaler för de cirka 400 eleverna i årskurs 7 till och med 9, och beräknas kosta drygt 40 miljoner. Och även om många av niondeklassarna tvingats avverka en stor del av höstadiet i byggdamm och bland bullrande borrar så var de flesta nöjda med slutresultatet.