Många församlingar söker renoveringsbidrag

Församlingarna i Växjö stift ansöker nu om över 100 miljoner kronor i bidrag för att bland annat kunna renovera sina kyrkor.
Sammanlagt har stiftet fått in 293 ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkobyggnadsbidrag, och det är betydligt fler än förra året. - Tyvärr är det långt ifrån alla som sökt bidrag som kan räkna med att få pengar, säger stiftsantikvarie Torbjörn Sjögren. I mars, april blir det klart exakt hur mycket pengar som stiftet kommer att dela ut för nästa år och i september bestäms vilka församlingar som får bidrag.