Gemensam ledningscentral i Växjö

Förstudien kring en gemensam kommunikationscentral för polisen i Kronoberg, Kalmar och Blekinge är nu klar.

I rapporten framgår att en gemensam central för radiosystem, telefonväxlar o larm bör ligga i Växjö om den blir verklighet.


Genom att samordna ledningsfunktionen ska cirka 20 tjänster frigöras i regionen till annan verksamhet.


Förstudien ska nu lämnas över till Rikspolisstyrelsen - och därefter ska respektive polismyndighet hantera frågan innan några förändringar kan göras.