Segsliten landstingstvist till AD

Det mesta talar för att tvisten mellan landstinget och Sune Johansson, som var driftchef på lasarettet i Växjö, blir ett fall för arbetsdomstolen, AD. Det står klart sedan landstinget i slutet av förra året varslade Johansson om uppsägning.

Om ingen förlikning kommer till stånd kommer vi att gå till AD, säger ledarnas chefsjurist Rolf Heyman, som företräder Johansson.


Sune Johansson har varit borta från jobbet i mer än 17 år. Han har hela tiden haft kvar sin tjänst inom landstinget men under en stor del av den här tiden har han varit sjukskriven.


Mbl-förhandlingarna kommer att avslutas i slutet av den här månaden.