Svårfunna ägare till glashusen i Kosta

Miljödepartementet har ännu inte fått tag på två av ägarna till de fastigheter, som utgör det omtalade glashuset i Kosta.

 


Det är Lessebo kommun som vill ta över glashuset, men för att det ska kunna ske krävs ett beslut av regeringen om så kallad expropriation.


Även Lessebo kommun hade stora svårigheter få tag på ägarna och det har snart gått två år sedan kommunen begärde att få tvångsinlösa husen, som är i stort behov av upprustning.


Husen, som ritades av den berömde möbelformgivaren och arkitekten Bruno Mattsson, har stått och förfallit under lång tid.