Växjöborna lånade fler böcker 2003

Bokutlåningen på Stadsbiblioteket i Växjö ökade rejält under det senaste året.

Sammanlagt lånades 400 000 böcker på Stadsbiblioteket i Växjö under 2003 och det är 70 000 fler än under 2002.


Anna-Karin Axelsson som arbetar på biblioteket tror att ökningen bland annat beror på den nya tillbyggnaden av biblioteket och att vuxen- och barnbiblioteket nu har flyttat ihop.