Patientnämnden i Kronoberg tog emot fler anmälningar 2003.

Patientnämnden i Landstinget Kronoberg fick ta emot 328 anmälningar förra året. Det kan jämföras med 290 anmälningar 2002.

De flesta anmälningarna handlar om patienter som är missnöjda med den vård-och behandling de fått, men många klagomål gäller också brister i bemötandet och i informationen från sjukvårdspersonalen, säger utredningssekreterare Magita Westring.


Nämnden har ingen disciplinär funktion, men kan hjälpa patienterna att gå vidare med sina klagomål och också påtala brister inom sjukvården som bör rättas till.