Färre vårdplatser på Centrallasarettet i Växjö

Antalet vårdplatser på Centrallasarettet i Växjö ska dras ner.


I maj stänger vårdavdelningen för öron, näsa, hals med ett tiotal platser.

Anledningen är att behovet av vårdplatser minskar som en följd av att allt fler patienter kan behandlas utan att dom behöver läggas in, enligt lasarettsledningen.