Kylan försenar Konga-utredning

Den tekniska utredningen efter den nerbrunna livsmedelsbutiken i Konga, kommer att dra ut på tiden.

Det är kylan som till stor del förhindrar polisens tekniker att arbeta, det ligger ett decimetertjockt islager över rsterna av butiken och det är besvärligt att leta efter brandorsaken. Men enligt vittnesuppgifter ska det ha brunnit mest i lagerdelen av byggnaden.