Växjö

Fornlämningar skadade vid bygge

Växjö kommun bröt mot kulturminneslagen som gäller fornlämningar när de byggde bostadsområdena Hovs höjd och Östra lugnet. Det anser Länsstyrelsen.

Enligt myndigheten var bland annat sex hustomter placerade inom en fornlämning och det hade grävts utan tillstånd i en forngrav.

När områdena planerades angavs att delar av dessa skulle omfattas av krav på arkeologiska undersökningar enligt kulturminneslagen. Men vid en senare besiktning upptäcktes att det inte skett och att fornlämningar fått skador.

Nu ska åklagarmyndigheten undersöka om det bör väckas åtal i ärendet.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se