Växjö

Åttavåningshus på Vallen

Nu har Växjö kommun tagit fram detaljplan för området Vallen, intill naturrreservatet Bokhultet. I den nya planen finns hus med upp till åtta våningar inritade.

Totalt rör det sig om ca 200 lägenheter - och det är dubbelt så många som i den nuvarande detaljplanen, som överklagades ända till regeringen. I den gamla planen är det också tillåtet med som mest fyra våningar på husen.

Tidigast i maj fattar byggnadsnämnden i Växjö beslut om den nya detaljplanen som alltså rör bostäder på Vallen i Växjö.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se