Lantbrukares djur omhändertogs av polisen

En lantbrukare i Alvesta kommun har fått hela sin djurbesättning omhändertagen av polisen.

Det är ett 30-tal mjölkkor och ett antal ungdjur som omhändertagits. Beslutet fattades av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande efter en inspektion.


Lantbrukaren har inte gett djuren tillräckligt med foder och det är stora brister i renhållningen. De senaste tre veckorna har inte heller korna producerat någon mjölk. En orsak kan vara att de fått för dåligt foder.


Djuren har nu placerats ut på en annan gård i väntan på beslut om vad som ska hända med dem.