FUB kräver ökat skydd för utvecklingsstörda

Det är alldeles för enkelt för utvecklingsstörda att köpa dyra varor. Det anser FUB, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna.

FUB märker att allt fler drar på sig stora skulder genom att bland annat surfa, beställa varor och teckna abonnemang på Internet, och FUB vill nu ha till en lagändring.


- Vi vill att fler utvecklingsstörda ska kunna ha en förvaltare som kan gå in och häva köp i efterhand, något som en god man inte kan. Och därför vore det bra om kraven för att få ha en förvaltare sänks, det säger Kennerth Björn som är ordförande för FUB i Växjö.