Sandahls kollega anmäler Växjö domkapitel för sekretessbrott

Växjö domkapitel anklagas för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter om Dag Sandahl.


Och chefsåklagaren i Växjö, Christer Johansson, beslutade på måndagen att inleda en förundersökning. 

 


Det är Dag Sandahls vän, kyrkoherde Jan Fritiof i Ljungby, som anmält Växjö domkapitel till åklagaren.


Anmälan gäller även Kalmar Kyrkliga Samfällighet. Jan Fritiof anser att sekretessbelagda uppgifter om Dag Sandahls rehabilitering blivit offentliga genom samfällighetens agerande.


Uppgifterna som gäller Dag Sandahls rehabiliteringsutredning ingick i samfällighetens underlag för beslutet att säga upp Dag Sandahl.


Handlingarna blev offentliga när samfällighetens sammanträdesprotokoll sändes över till domkapitlet.


”Hela förfaringssättet strider mot sekretesslagen”, skriver Jan Fritiof i sin anmälan till åklagaren.


Chefsåklagaren i Växjö, Christer Johansson, har nu beslutat att inleda en förundersökning.


- Anmälan innehåller tillräcklig grund för det, säger han till Sveriges Radio Kronoberg. Men om detta lett till några men för Dag Sandahl återstår att se.


Bengt Stigner, stiftssekreterare, säger att han anser att det var rätt att lämna ut handlingarna eftersom de blev allmänna när de skickades från Kalmar Kyrkliga Samfällighet till Växjö domkapitel.