Landstinget Kronoberg

Sjukhuset missade tumör

Diagnosen för en patient med cancer i bukspottskörteln försenades och patienten avled senare. Chefläkaren vid Landstinget Kronoberg anmäler nu ärendet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en 49-årig man. Först när mannen lades in på sjukhus för andra gången konstaterades en tumör i bukspottkörteln som spridit sig och som ledde till att patienten avled en månad senare.

Vid andra vårdtillfället konstaterades vid en eftergranskning av datortomografibilderna att tumören fanns redan första gången han var inne på sjukhus. Patientens diagnos försenades men förseningen har sannolikt inte påverkat förloppet.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se