Växjö stift

Thidevall förbjuds röra sig fritt

Den avgående biskopen Sven Thidevall är förbjuden att vistas i vissa kanslilokaler på Östrabo i Växjö. Det är en del av överenskommelsen mellan kanslichefen och biskopen efter bråket i februari.

– För att trygga säkerheten för alla måste vi bli överens om vilka arenor använder vi på olika sätt, säger stiftets kanslichef Alf Johansson och refererar till det bråk som har varit bland annat mellan Thidevall och en av de anställda på stiftskansliets.

I vilka delar får han inte vara?

– Biskopens får vara i Biskopens hus. Han behöver ha en represenationsdel och sammanträdesutrymmen och det finns i biskopens hus.

Men flera olika kanslilokaler får biskopen inte vara i.

Vad tycker biskopen om det här?

– Det här är ju inte en situation som någon tycker är alldeles enkel men vi får bjuda till.

Efter bråket i början av februari mellan biskop Sven Thidevall och en anställd på stiftskansliet så framkom det att arbetsklimatet under en längre tid varit dåligt. Biskopen aviserade också att han avgår vid halvårsskiftet, men fram till dess bor han alltså kvar i det så kallade Biskopens hus på Östrabo.

Och att det bli en sådan här konflikt inom Svenska kyrkan kommenterar Alf Johansson så här:

– Svenska kyrkan är en arbetsplats med plus och minus som andra arbetsplatser så vi är inte förskonade, men det här är ingenting som vi tycker är kul.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se