Öppenvården för missbrukare i Alvesta och Ljungby kritiseras av länsstyrelsen.

Innehållet i vården är dåligt beskriven och det saknas uppföljning och utvärdering av resultatet, enligt länsstyrelsen.
Öppenvården i dom båda kommunerna har granskats efter anmälningar om att missbrukare skulle ha vägrats vård på behandlingshem - trots ett behov av det.
Men enligt länsstyrelsen så finns det ingen grund för den kritiken.