Planer att stänga järnvägskorsning skapar protester

Banverkets plan att stänga järnvägskorsningen vid Hårestorp strax norr om Hjortsberga i Alvesta kommun  har vållat stora protester.
Vägsamfällighet och samhällsförening har protesterat och omkring 150 personer har skrivit på protestlistor.
Det är när tågen på kust-till-kust-banan i framtiden  ska gå snabbare än i dag som korsningar med enbart ljudsignaler måste stängas.
Banverket hoppas ha ett definitivt förslag  för järnvägsövergången klart  nån gång före sommaren.