Dag Sandahl anmäler Växjö domkapitel

Kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl har anmält Växjö domkapitel och biskop Anders Wejryd till rättsliga instanser inom Svenska kyrkan.

På tisdagen drogs varslet mot Dag Sandahl tillbaka. Men han nöjer sig inte med det, eftersom han anser sig ha blivit orättvist behandlad.


Bland annat ifrågasättar Dag Sandahl domkapitlets rätt att ge en församling befogenheter att säga upp en präst. Han undrar också varför han aldrig fick ge sin bild av problematiken.


Dessutom vill han att kyrkoordningen ska undersöka om Anders Wejryd är lämplig som biskop, eftersom han, enligt Sandahl, inte är konsekvent i sina uttalanden om hur han ser på präster som är kvinnoprästmotståndare.