Struntade i att följa upp misstänkt cancerfall - nu varnas ljungbyläkaren

En läkare vid medicinkliniken i Ljungby har fått en varning av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.
Läkaren upptäckte förändringar i lungorna hos en kvinnlig patient, men vidtog inga åtgärder. Senare konstaterade en annan läkare att kvinnan drabbats av lungcancer.

Den kvinnliga patienten sökte sig till sin distriktsläkare i april 2002. Kvinnan, som då var i 55-årsåldern, led av yrsel och hade ibland smärtor i bröstkorgen. Hon fick en remiss till medicinkliniken i Ljungby, där man gjorde en röntgenundersökning av hennes lungor. När provsvaret kom i juli visade röntgenbilderna en förändring i lungorna. Men det enda den ansvariga läkaren gjorde var att skriva under provsvaret - sedan lades det till handlingarna, och kvinnan fick varken något svar eller någon vidare utredning.


I september sökte sig kvinnan till distriktsläkaren igen. Hon hade fortfarande ont, och hade dessutom fått hosta och gått ner flera kilo. Nu gjordes en utredning - som visade att kvinnan hade cancer.


HSAN slår fast att kvinnans diagnos fördröjdes med tre månader, och enligt Socialstyrelsen går det inte att utesluta att det har påverkat sjukdomsförloppet.


Den ansvariga läkaren medger att han gjort fel, men han har inte kunnat förklara varför han struntade i att vidta några åtgärder, trots att redan det första röntgensvaret visade på förändringar i kvinnans lungor. Enligt läkaren själv handlar det inte om tidsbrist eller hög arbetsbelastning. Det finns inte heller någon kritik mot medicinklinikens rutiner.


- Det handlar om den mänskliga faktorn, säger Göran Carlstedt, chef på medicinkliniken. Det är givetvis allvarligt och mycket beklagligt för patienten att något sådant inträffar.


Göran Carlstedt säger också att han kommer att ta upp händelsen med kollegorna på medicinkliniken, för att se till att svarsrutinerna fungerar.