Socialen klarar inte att minska socialbidragen

Socialen i Växjö kommer inte att klara det mål som politikerna satt upp om att mer än halvera kostnaderna för socialbidrag.

Mellan 2002 och 2004 skulle socialen dra ner på socialbidragskostnaderna med nästan 30 miljoner kronor, men som det ser ut nu så är man långt ifrån att klara det målet.

Hittills har enheten för ekonomiskt bistånd lyckats spara 10 miljoner, alltså bara en tredjedel av den summa som det var tänkt.

Enhetschefen Mats Karlsson varnar för att den nu ökade ungdomsarbetslösheten ska leda till att socialbidragskostnaderna kommer att skjuta i höjden igen, istället för att minska så som politikerna hoppas.