Veterinärer uppmanas vara försiktiga efter rapporter om hästhosta

Länsveterinären uppmanar nu alla veterinärer i länet till extra försiktighet efter det att hästar fått så kallad hästhosta, en smittsam streptokockbakterie.

Det var i förra veckan som vi berättade att hästar på ridskolan på Teleborg i Växjö har drabbats av hästhosta och att ridskolan är isolerad i mer än fyra veckor.


Även i ett stall i Tingsryd har hästar fått problem med hosta.


Hästhosta, som är mindre allvarlig än kvarka, är inte anmälningspliktig. Men länsveterinären vill ändå att veterinärerna ute i länet ska vara extra uppmärksamma och ta prover på hästar som misstänks bära på den här smittan.