Narkomanvården i Växjö kan bli modell för andra kommuner

Växjö kommun kan bli modellkommun inom narkomanvården. Ett besked kan komma under den här veckan.

Växjö är tillsammans med landstinget bland de tio kommuner som finns kvar bland kandidaterna till att bli modellkommun, i socialdepartementets så kallade mobilisering mot narkotika.


Blir Växjö och landstinget modellkomun, så kommer narkomanvården under tre år att få ett tillskott på nära 2 miljoner kronor om året.


Pengarna ska användas till att hitta modeller för vård av narkomaner, något som sedan kan komma att användas av andra kommuner.