Gemensamt samarbete för arbetslösa som är sjukskrivna.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i länet satsar nu på ett gemensamt samarbete för arbetslösa som är sjukskrivna.

Genom att samordna sina resurser ska den arbetslöse för bättre hjälp i ett tidigare skede och på så sätt komma ut på arbetsmarknaden.
Förra året prövades projketet i Alvesta och Växjö. I det projektet ingick 70 personer och flera av dem har fått arbete, satts i utbildning eller börjat arbetspröva. Nu ska alltså projektet börja gälla i hela länet.