Lessebo

Mer lukt från bruket i Lessebo i sommar

I sommar kan det komma att lukta mer än vanligt i Lessebo för nu ska Vida Paper på Lessebo bruk ta bort det biologiska slam som sedan tio år tillbaka har samlats i brukets reningsdammar.

– Det här slammet behöver vi få bort för att få en bättre funktion på dammarna. Då kommer vi att försöka pumpa upp det här och torrlägga det, säger Jan Fjeldså är vd på Vida Paper i Lessebo.

Hur länge kan det lukta?

– Vi pratar en eller två månader om det inte går bra. Kortare tid om det går bra.

Sedan tio år tillbaka har det samlats stora mängder pappersfiber i botten på dammarna. I den syrefria miljön i bottensedimenten har det bildats illaluktande slam som måste tas bort och det kommer att lukta när man rör om i slammet.

Varför har ni dröjt med att rensa dammarna?

– Det här är väl något man skulle tagit tag i för tio år sedan. Vida tog över efter konkursen 2006 och har fokuserat på att ta över hela anläggningen. I vattendelen som vi jobbar med nu kommer vi att investera mellan fem och åtta miljoner, säger vd Jan Fjeldså

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se