Valet 2010

SD inaktiva i kommunpolitiken

Vid förra valet kom Sverigedemokraterna in i sju av länets åtta kommuner. Men bara tre av totalt nio mandat har varit tillsatta under större delen av mandatperioden.

Bara en av partiets representanter har varit riktigt aktiv under mandatperioden.

– De har inte märkts någonting egentligen. Han har varit uppe i talarstolen men det har varit vid väldigt få tillfällen, säger Arne Karlsson (M) som är kommunalråd i Tingsryd. Den SD-representant han talar om är Håkan Klasson.

Bara tre av nio mandat tillsatta
I Tingsryd, liksom i länets andra kommuner med undantag av Ljungby, kom Sverigedemokraterna i in kommunfullmäktige vid valet 2006. Men av de nio mandaten i de olika kommunerna har bara tre varit tillsatta under hela, eller större delen, av mandatperioden. Representanter har funnits på ett av två mandat i Växjö, i Markaryd och i just Tingsryd.

– Jag har varit närvarande på alla möten, och så har jag varit med i en del debatter och lagt fram endel synpunkter, säger Håkan Klasson som är partiets representant i Tingsryd

Har du fått något gehör för dem?

– Det kan vara svårt att ändra någonting, men man får ju i varje fall lägga fram synpunkterna, säger Håkan Klasson.

Motioner endast i Växjö
Och av de tre Sverigedemokrater som suttit i fullmäktige större delen av perioden är det bara representanten i Växjö som har kommit med förslag på vad partiet vill åstadkomma genom att lämna in motioner. I Växjö har Sverigedemokraterna lämnat 13 motioner till fullmäktige. Varken i Markaryd eller i Tingsryd har det kommit in några sverigedemokratiska motioner.

– Utan stöd av de andra partierna och med bara ett mandat är det rätt så svårt att få gehör, säger Håkan Klasson.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se