"Ökat ansvar ska synas i lönekuveret"

 De fyra borgerliga partierna som idag styr landstinget vill efter valet fortsätta och satsa på entreprenörskap och mer och fler privata initiativ.  Det behövs fler arbetsgivare inom sjukvården anser Alliansen och  man vill  också satsa på bättre belöningssystem för personalen.

– Det måste löna sig att kompetensutveckla sig och att ta ett ökat ansvar i sin profession. Och det ska också synas i lönebeskedet, säger Susanne Frank som är  moderat och landstingsstyrelsens ordförande.

De fyra borgerliga partierna i Landstingsalliansen presenterade idag ett fempunktsprogram för hur sjukvården ska utvecklas. I handlingsprogrammet lyfter Alliansen fram vikten av att koncentrera sig kring livsstilsfrågor, entreprenörskap, kvalitetsutveckling och patientsäkerhet . De fyra partierna vill också att landstinget ska satsa för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

 – Vi måste bli bättre på att också fortsättningsvis hantera den ekonomiska situationen.  Patienternas ställning ska förstärkas och vi måste bli bättre på kavlitétsuppföljningar, säger Susanne Frank 

 Under de fyra år som den borgerliga alliansen styrt landstinget har samarbetet mellan partierna utvecklats.  De fyra borgerliga partierna har närmat sig varandra. Frågan är om det idag spelar någon roll för den som vill rösta borgerligt vilket parti han eller hon väljer.

 – Det är klart att det finns nyanser och skillnader hos oss. Från folkpartiets sida har vi varit väldigt pådrivande när det gäller vårdvalet. Jag vill också lyfta fram en starkare satsning på att man ska kunna ha samma läkare, husläkartanken, säger Yngve Filipsson  folkpartist och 1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige .

-          

Lanstinget vill utveckla ledarskapet och bli en bättre arbetsgivare och den julklapp som förra året drogs in på tjänstemannanivå kommer att delas ut till jul i år om Alliansen vinner valet.

– Det är självklart att vi ska jobba för att personal ska får ett erkännande vid jul, säger Yngve Filipsson.