Växjö

Växjö kommun anmält till DO

En 42-årig man har anmält Växjö kommun till Diskrimineringsombudsmannen, DO, då han anser sig blivit etniskt diskriminerad.

Mannen anmälde Växjö kommun till DO efter att han inte fått ett jobb han sökt på kommunen, trots att han menar att han ska ha haft de meriter som krävdes för tjänsten.
42-åringen anser att han inte fick jobbet då han blev etniskt diskriminerad på grund av sitt judiskt-klingande efternamn eller sin ålder.
Nu ska DO utreda fallet, och vill därför att Växjö kommun ska yttra sig om det inträffade.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se